18+ groep start 30 september

Het kerkseizoen is weer begonnen, en dat houdt ook in dat de 18+ gespreksgroep weer gaat starten.
Jongeren van 18 tot ca. 30 jaar die nog geen belijdenis hebben gedaan, gaan met elkaar in gesprek over allerlei geloofsvragen.
Vorig jaar waren de avonden heel succesvol en gaven de jongeren aan het heel zinvol, maar ook gezellig te vinden.
De eerste avond is op 30 september vanaf 19.30 uur in het kerkgebouw van Staphorst. Daarna zal de groep eenmaal per twee weken op woensdagavond bij elkaar komen. De volgende avond zal dus op 14 oktober zijn.

Deze groep is er niet alleen voor jongeren die graag belijdenis willen doen. Het kan wel zijn dat er jongeren zijn die (na verloop van tijd) graag belijdenis van hun geloof willen afleggen. Die jongeren zullen vanaf medio april ter voorbereiding op hun belijdenis verder gaan onder begeleiding van ds. P.M. van der Meulen.
De groep zal eerst worden begeleid door Margje Ponstein en Jan Admiraal. De laatste is jongerenwerker bij Hervormd Rouveen-Staphorst en misschien onbekend. Hij stelt zich hieronder aan jullie voor.

Mocht je meer informatie willen of je willen aanmelden, neem dan even contact op met Margje Ponstein: margjekrale@hotmail.com
Van harte welkom!

 

Margje Ponstein

Margje Ponstein

Jan Admiraal

Jan Admiraal

Even voorstellen: Jan Admiraal:
Mijn naam is Jan Admiraal, ik ben getrouwd met Lineke, heb een zoontje van 3 (ook Jan) en momenteel verwachten we een tweede kindje. Dit seizoen hoop ik samen met Margje Ponstein de gespreksgroep 18+ te verzorgen. Ik werk 3,5 dag in de Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst als jongerenwerker. In mijn takenpakket daar zit o.a. het geven van catechese, leiden van Bijbelkringen, adviseren van de kerkenraad en het uitvoeren en aansturen van het jeugdpastoraat. Daarnaast studeer ik nog in deeltijd theologie aan de PTHU (vestiging Amsterdam).
Ik hoop op een goed en gezegend seizoen, waarin we op een open manier met elkaar van gedachten willen wisselen over de inhoud van ons geloof.
Hartelijke groet,
Jan Admiraal

Terug