Updateverslag 9: GKSR in coronatijd

Updateverslag 9. GKSR in coronatijd
11 juni 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • We bespreken de dienst van 7 juni. In deze dienst hebben wij voor het eerst online het Heilig Avondmaal gevierd. De reacties die wij ontvangen hebben zijn over het algemeen positief. Het is goed dat de mogelijkheid geboden is om thuis het HA mee te vieren.
 • De werkgroep beeld &geluid is afgelopen week bij elkaar geweest om te bespreken wat nodig is om kerk tv te kunnen blijven uitzenden. De werkgroep werkt een voorstel uit en legt dit voor aan de kerkrentmeesters. In de nieuwsbron van 14 juni geeft de werkgroep uitleg over hoe techniek nu werkt en wat de bedoeling is voor de toekomst. Kanttekening is dat het uitzenden van diensten alleen kan als er voldoende mensen zijn die de systemen kunnen bedienen. Vanaf zondag 14 juni zal het beeld in ieder geval al anders zijn dan de afgelopen weken.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)
 • Filmpjes voor kindernevendienst stoppen: Reden is dat de kinderen weer volledig naar school gaan.
 • Actie Vakantietas: Met deze actie ontvangen kinderen een tas vol verrassingen voor de zomervakantie. Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet in op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes wel op vakantie gaan, blijven zij thuis. De diaconie en jeugdouderlingen werken aan de invulling van de actie.
 • Tijdens de kerkdienst van 21 juni wordt er afscheid genomen van de kinderen van de kindernevendienst. De kinderen worden samen met 1 ouder uitgenodigd voor deze dienst
 • Henk Brouwer is de spreker tijdens de muzikale dienst op woensdag 17 juni. (inmiddels geweest als u dit leest)
 • Kleinschalige fysieke ontmoeting activiteiten in de buitenlucht: Er wordt geprobeerd om op zondag 5 juli een kerkdienst in de buitenlucht te organiseren met aansluitend een picknick. Op dit moment zijn wij in overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst om te onderzoeken of dit haalbaar is binnen de gestelde maatregelen. Daarnaast is het plan om zaterdag 4 juli in de vroege ochtend een kanotocht te organiseren.
  Doel van de activiteiten is dat we elkaar na een lange tijd weer fysiek ontmoeten en kunnen spreken. We kiezen bewust voor samenzijn in de buitenlucht. Natuurlijk zijn we voorzichtig en zorgen we dat het past binnen de regels van het RIVM.

Organisatie

 • Voortgang gebruikersplan kerk: Het concept gebruikersplan is klaar en is samen met GKV Staphorst als huurder van het gebouw opgesteld. Het plan wordt op 29 juni ter besluitvorming voorgelegd in het overleg van de kerkenraad.
 • Ontvangen collectes van 31 mei t/m 6 juni
  Diaconie € 169,-
  Kerk (incl. digitale collecte)        € 544,-
 • In verband met de nadere vakantie worden er meerdere vergader data gepland:

Maandag 22 juni om 20.00 uur
Dinsdag 7 juli om 19.30 uur
Dinsdag 18 augustus om 19.30 uur

Terug