Kerkdienst 2 augustus (liturgie)

De kerkdienst van zondag 2 augustus 2020 is vanaf 09:00 uur online te luisteren vanuit de kerk in Staphorst.

Daarnaast kunt u de dienst live meekijken en luisteren. Klik hier om mee te kijken of te luisteren
Bij YouTube kunt u ook ‘live chatten’ met andere gemeenteleden.

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u hier bekijken
Voor het materiaal van de Kindernevendienst klikt u hier

Liturgie 2 augustus 2020:
Voorganger: da. G. Jongsma, Staphorst
Organist: M. Akse

 • Lied voor de dienst: ELB 422: 1, 2, 3
 • Welkom door predikant
 • Intochtslied: Ps. 92: 1, 2 + Klein Gloria
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Verootmoedigingsgebed = Zingen: NLB 859: 1, 2, 3  (Mel. Gez. 483)
 • Vergeving, Genade Rom. 8: 31 – 39
 • Zingen: NLB 859: 4
 • Leefregel: lezing 10 geboden
 • Gebed: zingen: gez. 329: 1, 2, 3
 • KND Lied: Vijf broden en twee vissen
 • Schriftlezing: Nehemia 9: 15 – 21
 • Zingen: Gez. 249: 3
 • Schriftlezing: Mattheus 14: 13 – 21
 • Zingen: Gez. 446: 1, 2
 • Verkondiging:
 • Zingen: NLB 389: 1, 2, 3, 4 (Mel. Gez. 250)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gez. 75: 1, 2
 • Dankzegging en voorbeden
 • Slotlied: Gez. 44: 1, 2, 3
 • Zegen
 • Zingen: 456: 3
 • Collecte

Liturgie zondag 2 augustus incl. liedteksten

Terug