Kerkdienst 23 augustus (liturgie)

De kerkdienst van zondag 23 augustus 2020 is vanaf 09:00 uur online te luisteren en te bekijken vanuit de kerk in Staphorst.

Klik hier om mee te kijken of te luisteren

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u hier bekijken
Voor het materiaal van de Kindernevendienst klikt u hier

Liturgie 23 augustus 2020:
Voorganger: ds. T. Noort, IJsselmuiden
Organist: H. van Dongen

 • Lied voor de dienst: ELB 191: 1, 2, 3
 • Welkom door predikant
 • Intochtslied: Ps.138: 1, 2
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Klein Gloria
 • Gebed
 • Zingen: ELB 189a: 1, 2, 3
 • Woord van Genade en Leefregel
 • Zingen: Gez. 305: 1, 2
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • KND Lied: Goliat
 • Schriftlezing: Markus 14: 3 – 9
 • Zingen: ELB 140: 1, 2
 • Verkondiging:
 • Zingen: Gez. 308: 1, 2, 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: Ps. 136: 1, 2
 • Zegen
 • Zingen: 456: 3
 • Collecte
Terug