Kerkdienst 6 september (liturgie)

De kerkdienst van zondag 6 september 2020 is vanaf 11:00 uur online te luisteren en te bekijken vanuit de kerk in Staphorst.

Klik hier om mee te kijken of te luisteren

De gehele liturgie inclusief liedteksten kunt u hier bekijken
Voor het materiaal van de Kindernevendienst klikt u hier

Liturgie 6 september 2020:
Voorganger: ds. P.M. van der Meulen
Organist: M. Akse

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Klik hier voor meer informatie daarover.

 • Lied voor de dienst: Z G 239: 1, 2, 4 (Op melodie Gez. 259)
 • Welkom door predikant
 • Intochtslied: ELB 346: 1, 3, 4
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: Ps. 130: 2, 3
 • Gebed
 • Woord voor ons leven
 • Zingen: Opw. 717
 • Gebed
 • KND Lied: Leeuw van Juda
 • Schriftlezing: Psalm 34: 7 – 22 NBG
 • Zingen: ELB 206
 • Verkondiging:
 • Zingen: Gez. 365
 • Avondmaalsformulier
 • Zingen: Gez. 358: 2, 4, 5
 • Viering
 • Zingen: Opw. 520
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed
 • Slotlied: U heft mij op
 • Zegen
 • Zingen: ELB 390: 5
 • Collecte

Liturgie zondag 6 september incl liedteksten

Terug