Updateverslag 22: GKSR in coronatijd

Updateverslag 22: GKSR in coronatijd
25 januari 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de leden van het kernteam.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Koob Logtenberg, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

  • We hebben 2 diensten gehad zonder publiek en zang. Deze diensten zijn goed verlopen. We zijn blij met de liederen die de solozangers ten gehore brengen. Voorlopig houden we alleen maar online diensten zonder publiek en zang.
  • Zondag 7 februari is de bevestiging- en afscheidsdienst ambtsdragers. Alleen de nieuw te bevestigen ambtsdragers worden uitgenodigd in de kerk. Nieuwe leden in het pastoraatsteam zullen met kort zelf opgenomen filmpje de belofte afleggen. Van afscheidnemende ambtsdragers worden de namen getoond.
  • Het kan voorkomen dat er in uitvoer van diensten tussen GKV en ons een verschil zit. Weet dat we veelvuldig contact hebben en met elkaar overleggen over wat er in beide gemeenten mogelijk en haalbaar is. Daarbij is het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk een gelijke werkwijze hebben. We hebben te maken met verschillende landelijke adviezen vanuit onze kerkkoepels (PKN en Steunpunt Kerkenwerk) en met verschillende sentimenten vanuit de gemeenten. De maatregelen volgen elkaar snel op. Het is een hele kunst daar iedere keer wijs mee om te gaan. Het is zoeken naar wijsheid. Daarin is ruimte en begrip naar en voor elkaar nodig. In ieder geval houden we ons allebei aan het samen opgestelde protocol met coronamaatregelen voor het kerkgebouw.
  • We besluiten dat bij de Doopdiensten naast het gezin, ook de wederzijdse ouders aanwezig mogen zijn. Bij afwezigheid van ouders mogen andere dierbaren die plek innemen. Aangevuld tot maximaal 4 personen.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

  • De digitale Alpha cursus gaat door en start op 10 februari. Er zijn 12 aanmeldingen. Er kunnen nog deelnemers bij. Heeft u interesse? Mail naar alphacursusstaphorstrouveen@gmail.com
  • We kunnen terugkijken op een goede week van (digitale) gebedsavonden tijdens de Week van het gebed. Het team gaat hier digitaal mee door. Ze willen het om de 14 dagen organiseren. Tijdens de bidstond is er naast gebed een bijbellezing en een lied. Het zelf uitspreken van een gebed mag, maar hoeft niet. In stilte meebidden is ook gewenst. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van andere kerken.
  • Zondag 14 februari is er een (online) RockSteady dienst.
  • De zanguurtjes op de woensdag avonden zijn voorlopig herhalingen van eerder opgenomen uitzendingen. De volgende uitzending is woensdag 3 februari om 20.00 uur.

Organisatie

  • Het kernteam vergadert 1 x in de 3 weken. De eerstvolgende vergadering is dinsdag 16 februari.

Giften en Collectes:
Week 1:              Kerk: € 211,90                                 Diaconie: € 60,00
Week 2:              Kerk: € 502,30                                 Diaconie: € –
Week 3:              Kerk: € 350,20                                 Diaconie: € 30,00

Terug