Verslag 30: Kernteam GKSR

Verslag 30 Kernteam GKSR
5 juli 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Koob Logtenberg, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

  • We kijken terug op een zeer geslaagde openluchtdienst afgelopen zondag. We zijn heel blij met zo’n grote opkomst, ca. 270 in totaal. Er waren 25 jongeren bij Rock Steady en 50 kinderen bij de kindernevendienst.
  • Zondag 22 augustus is er een doopdienst
  • Zondag 29 augustus is het afscheid van Ds. van der Meulen
  • Zondag 5 september viering H.A., voorganger Ds. Gerda Jongsma
  • Zondag 12 september startdienst, voorganger Willem Voogd

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

Er staan verschillende activiteiten op het programma na de zomer:

26 september is er een kinderdienst.
10 oktober Kliederkerk in de CNS.
In november een jeugddienst.
Over deze diensten volgt nog meer informatie.

Organisatie:

  • Het kernteam vergadert 1x in de 3 weken. De eerstvolgende vergadering is maandag 23 augustus.
  • Kerkdiensten Rouveen: voorlopig starten we nog niet met diensten in Rouveen. Dit in verband met de verbouw en het feit dat de ventilatie niet in orde is.
  • We bespreken de overname van activiteiten van ds. Van der Meulen na zijn vertrek. Onder andere de invulling van pastorale zaken, redactie Nieuwsbron en de Schakel.
  • Giften en Collectes:

Week 25:            Kerk: € 208,75                  Diaconie: € 37

Week 26:            Kerk: € 239,70                  Diaconie: € 107

Week 27:            Kerk: € 238,60                  Diaconie: € 87

Terug