Actie Kerkbalans 2016 van start

Van 17 t/m 31 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Alle leden vanaf 18 jaar van onze gemeente Staphorst-Rouveen krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. Onze ‘Brongemeente’ krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Medewerking
Voor een voorspoedig verloop van de Actie Kerkbalans rekenen wij op uw medewerking. Vanaf maandag 18 januari ontvangt u een envelop met een speciale folder en antwoordstrook. Op de antwoordstrook kunt u uw toezegging voor uw financiële bijdrage voor 2016 kenbaar maken. De envelop wordt persoonlijk door één van de vrijwilligers van de gemeente bij u bezorgd. Vanaf maandag 25 januari zal de vrijwilliger de envelop met uw antwoordstrook weer persoonlijk bij u ophalen. De vrijwilliger maakt met u een afspraak voor het ophalen van de envelop.

Terug