Actie Vakantietas

De diaconie en de jeugdcommissie van GKSR de Bron willen samen met Hervormde gemeente de Rank meedoen aan ‘Actie vakantietas’ van Kerk in Actie.
Met deze actie willen we een aantal kinderen in Staphorst/Rouveen, uit gezinnen die het niet zo breed hebben, toch een leuke vakantie bezorgen door ze een tasje aan te bieden met daarin allerlei leuke dingen passend bij hun leeftijd.

Hier is geld voor nodig, want de verwachting is dat de inhoud per tas ongeveer 20 euro zal gaan bedragen.
We willen daarom bij de voedselbankinzameling op 27 juni hiervoor geld  gaan inzamelen.
In Staphorst en Rouveen zal op zaterdag 27 juni een collectebusje staan waar u een bijdrage in kan doen t.b.v. deze actie.
U mag uw bijdrage ook afgeven bij een van de diakenen of uw gift overmaken op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref Diaconie Staphorst-Rouveenovermaken o.v.v. Vakantietas

We hopen op uw steun voor deze actie en zijn blij met alle giften die binnen komen.

Terug