Actie Kerkbalans 2015

Van 18 t/m 31 januari is de Actie Kerkbalans 2015. Tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt onze gemeente u om een financiële bijdrage. De gemeente krijgt namelijk geen subsidie en moet de kosten zelf betalen. Met uw bijdrage organiseren wij erediensten, zijn we beschikbaar bij ziekte en overlijden en steunen we mensen die het minder hebben.

Medewerking
Voor een voorspoedig verloop van de Actie Kerkbalans rekenen wij op uw medewerking. Vanaf maandag 19 januari ontvangt u een envelop met een speciale folder en antwoordstrook. Op de antwoordstrook kunt u uw toezegging voor uw financiële bijdrage voor 2015 kenbaar maken. De envelop wordt persoonlijk door één van de vrijwilligers van de gemeente bij u bezorgd. Vanaf maandag 26 januari zal de vrijwilliger de envelop met uw antwoordstrook weer persoonlijk bij u ophalen. De vrijwilliger maakt met u een afspraak voor het ophalen van de envelop.

Begroting 2015
De begroting voor 2015 ligt ter inzage bij Koob Logtenberg, Hoogeweg 14 te Staphorst en bij Henk Brouwer, Mispellaan 17 te Rouveen. U kunt de begroting via kerkrentmeesters@gksr.nl ook digitaal opvragen.

Vragen
Voor vragen over de Actie Kerkbalans 2015 kunt u contact opnemen met Jakob Ponstein via telefoonnummer 0522-475776 (bereikbaar tussen 18.00 en 21.00 uur). Of zend een email naar kerkrentmeesters@gksr.nl

Gegevens

Tijd
Datum