Als verlies je raakt

De werkgroep “Als verlies je raakt” wil u hierbij uitnodigen om op D.V. 28 februari
aanwezig te zijn op de avond die we dan organiseren voor ouders, die een
kind hebben verloren in de breedste zin van het woord (ook een kind, dat al voor de geboorte is overleden).

Deze avond is vooral op bovenstaande doelgroep gericht. Toch willen we ook anderen de gelegenheid geven om op
deze avond aanwezig te zijn.

We hebben ds. Arie van der Veer bereid gevonden om op deze avond in alle teerheid en troostvol met ons hierbij stil te staan.
Hij zal een groot gedeelte van deze avond vullen. Hij zal vanuit zijn eigen ervaring (verlies van een
volwassen zoon) en jarenlange pastorale bewogenheid met ons spreken over verlies, verdriet en verder……..

De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.40 uur staat de koffie klaar in de zaal van het
Hervormd Dienstgebouw, Oude Rijksweg 452 in Rouveen

Wij verheugen ons om samen met u een goede en gezegende avond te hebben.

In verband met de grootte van de zaal vragen we u om vooraf ons te berichten of u aanwezig wilt zijn.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk maandag 25 februari 2019. Dit kan per mail (dat heeft onze voorkeur):
verlies@hervormdrouveen.nl

De werkgroep “Als verlies je raakt”,
Trijnie Engels
Jacob Lindenholz
Marianne Schra
Jannette Bisschop
Han Pas
Klaasje Mussche
Klaasje van Veen

Gegevens

Tijd
Datum