Bidstond

BIDSTONDEN

Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is en de corona maatregelen behoorlijk zijn teruggedraaid, komt er weer ruimte om elkaar te ontmoeten.

Daarom kunnen we nu ook weer tijd inruimen voor een gezamenlijke bidstond. De opzet en de data  zijn inmiddels bekend. De eerstvolgende keer is dit  fysiek, dus een gezamenlijke ontmoeting

Plaats:   De Bron, Staphorst
Datum  maandag  4  oktober,  20.00 – 20.45  uur

We nodigen u/jou van harte uit om mee te doen

Gebed316@gmail.com

Gegevens

Tijd
Datum