Bidstond

Contact met God is er op vele manieren, maar de belangrijkste is wel, dat God aanbeden wil worden.
Hij verlangt van ons dat onze zorgen, noden en verdriet, maar zeker ook dankbaarheid en vreugde bij Hem bekend gemaakt worden via woorden, persoonlijk, maar zeker ook gezamenlijk. Persoonlijk gebed kun je ook alleen doen, maar een bidstond met een groep(je) geeft meer verbondenheid met elkaar.

De bidstonden in Gereformeerde kerk De Bron Staphorst/Rouveen organiseert met regelmaat bidstonden met een interkerkelijk karakter.
Gelovigen uit meerdere kerken komen samen om te bidden, te zingen en elkaar te ontmoeten.

Deze avond is op 20 november  in De Bron Staphorst en duurt van 19.00 Р20.00 uur.

Datum

Locatie

De Bron Staphorst