Bijbeluur

Er is in de komende weken 4 keer een Bijbeluur. Twee in Rouveen en twee in Staphorst.
Steeds op een andere avond: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag. Ze staan los van elkaar: je hoeft niet aan alle vier mee te doen (mag wel natuurlijk).

Het verbindende thema is: ‘Bidden met…’
Vier keer lezen we een gebed uit de Bijbel en geven we er aandacht aan. We wisselen van gedachten erover, vooral met het oog op ons eigen gebedsleven. Welkom!

Er wordt elke keer een gedeelte uit de Bijbel over mensen die zich in gebed tot God richten gelezen.

Zo ontdekken we iets van de veelkleurige rijkdom van het gebed.

Het helpt ons om biddend onze eigen weg met God te gaan.

Deze avond op 4 oktober is in de kerk van Rouveen, van 19.30 – 20.45 uur.

Opgave is niet nodig, u bent van harte welkom!

 

Eerste avond: Bidden met Mozes (21-09-2023)

Tweede avond: Bidden met Hanna. (26-09-2023)

Derde avond: Bidden met Nehemia. (04-10-2023)

Vierde avond: Bidden met Habakuk. (09-10-2023)

Datum

Locatie

Kerk Rouveen