Brainstormbrunch

Brainstormbrunch

Als kerk willen wij er ook voor jullie, 18-30 jarigen, zijn. Wat kunnen wij voor jullie doen?

Wat willen jullie qua diensten, activiteiten, of nog heel iets anders?

Op 31 maart a.s. rond 12.30 uur, dus na de kerkdienst, in ‘De Bron’ in Rouveen willen we d.m.v. een interactief ‘samen zijn’ graag jullie ideeën horen.

Wij zorgen voor de brunch. Jullie voor de ideeën?

Tot dan!!

Namens de Gemeenteopbouwcommissie,
o.a. Laura Smit, Jakob Ponstein, Michel Schoonewelle en Jannie de Vries

Gegevens

Tijd
Datum