Dankdag Collecte

Dankdagactiecollecte:

De collecte tijdens de dankdagactie is bestemd voor 2 doelen die dichtbij ons staan als gemeente. Dat zijn Christelijke vluchtelingenhulp en financiële steun aan eigen GKSR gemeente.
Hiermee kunnen we de vluchtelingen en hun gezinnen/families die bij onze gemeente zijn aangesloten of zich nog gaan aansluiten ondersteunen als dat nodig is. Zodat zij zich gesterkt voelen door en met hun mede gemeenteleden.
Ditzelfde geldt ook voor de financiële steun aan gemeenteleden/gezinnen binnen onze eigen GKSR-gemeente. We bevelen deze dankdagcollecte dan ook van harte bij u aan.

U kunt uw financiële bijdrage op de volgende manieren geven:
– In de ontmoetingshal van de kerken in Staphorst en Rouveen staat op dankdag en de zondag erna een collectebus waarin u het envelopje kunt inleveren
– U mag tijdens de kerkdienst op dankdag het envelopje in de collectezak van de 3e collecte deponeren.
– U mag uw financiële bijdrage aan een diaken afgeven
– U kunt uw financiële bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Gereformeerde Diaconie Staphorst-Rouveen o.v.v. Dankdagactie 2020.
– U kunt het envelopje ook inleveren als u kleding komt brengen

Heeft u vragen over de dankdagactie? Neem dan gerust contact op met een van de diakenen.
We rekenen op uw steun! Bij voorbaat hartelijk dank!

Datum