Dankdagactie

Woensdag 3 november is het dankdag.
Evenals voorgaande jaren houden we als Diaconie van de Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen weer een dankdagactie.

Deze actie bestaat uit een kledinginzamelingsactie en een collecte:

Kledinginzamelingsactie

De kledinginzamelingsactie is dit jaar bestemd voor Roemenië. De inleverdata voor de goederen zijn:

  • woensdagavond 3 november voor en na kerktijd in ‘de Bron’ in Staphorst
  • zaterdagochtend 6 november van 10 tot 12 uur in ‘de Bron’ in Staphorst.

Er is behoefte aan: Dames-, heren- en kinderkleding en schoenen.
Graag (indien mogelijk) aangeleverd in bananendozen.

Dankdagactiecollecte:

De collecte tijdens de dankdagactie is bestemd voor 2 doelen in Pakistan waar een aantal gemeenteleden van ons nauw bij betrokken zijn.

Zo is de familie William betrokken bij een Christelijke kerk in Pakistan waar veel geld nodig is om o.a. het gebouw op te knappen zodat er weer veilig gekerkt kan worden.

George en Samina zijn betrokken bij een Christelijke bijbelschool. Deze vindt wekelijks plaats bij iemand thuis. Hier komen veel kinderen uit arme gezinnen, die niet naar school kunnen omdat daar geen geld voor is, en ze leren op die bijbelschool dus lezen en schrijven. Hier is geld nodig voor o.a. boeken en (kopieer)materiaal. George en Samina gaan met hun kinderen in December naar Pakistan en zullen het geld meenemen en daar kopen wat nodig is voor de bijbelschool. Alles is in Pakistan goedkoper dan hier. Samina gaf ons een klein voorbeeldje: voor wat 1 potlood hier kost koop je er in Pakistan misschien wel 5.

We bevelen deze dankdagcollecte van harte bij u aan.

U kunt uw financiële bijdrage op de volgende manieren geven:

  • In de ontmoetingshal van de kerken in Staphorst en Rouveen staat op dankdag en de zondag erna een collectebus waarin u het envelopje kunt inleveren
  • U mag tijdens de kerkdienst op dankdag het envelopje in de 3e collecte deponeren.
  • U mag uw financiële bijdrage aan een diaken afgeven
  • U kunt uw financiële bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Gereformeerde Diaconie Staphorst-Rouveen o.v.v. Dankdagactie 2021.
  • U kunt het envelopje ook inleveren als u kleding komt brengen

Heeft u vragen over de dankdagactie? Neem dan gerust contact op met een van de diakenen.
We rekenen op uw steun! Bij voorbaat hartelijk dank!

Datum