Dankdagactie

In De Bron in Staphorst kunt u woensdagavond
7 november voor en na kerktijd en op zaterdag –
ochtend 10 november van 10.00 uur tot 12.00 uur
weer zakken met kleding e.d. komen brengen.
Dit jaar is de kledinginzameling t.b.v. Dorcas.
De collecte bij de dankdagactie is evenals voorgaande
jaren voor de TFC.
Meer informatie over de dankdagactie kunt u lezen in
de Schakel en op de website van GKSR.

De dienst voor dankdag is om 20.00 uur in de kerk in Staphorst.

Gegevens

Tijd
Datum