Digitale gemeentevergadering

Reserveer in uw agenda: Gemeentevergadering

Op dinsdag 12 januari om 19.30 uur is er een (digitale) gemeentevergadering. Onderwerp is de vernieuwing van de bijzalen in Rouveen. Tijdens de vergadering is er een toelichting op het ontwerp, de begroting en het tijdspad. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
We leggen het plan ter besluitvorming aan u voor.
In de week van 4 januari ontvangt u ter voorbereiding een email. Deze email bevat een video met een presentatie van de ‘ontwerpcommissie’ over het ontwerp en de gemaakte keuzes. U krijgt ook de tekst en uitwerking alvast toegestuurd.

U krijgt in deze week ook de kans uw vragen alvast te mailen aan de commissie. De commissie doet zijn best deze zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering te beantwoorden. Op veelvoorkomende dezelfde vragen volgt een antwoord tijdens de vergadering.

Digitaal via Teams
De gemeentevergadering vindt digitaal plaats.
We maken voor deze digitale videovergadering gebruik van het communicatieplatform Teams van Microsoft. We vinden het jammer dat het onmogelijk is vanwege de maatregelen elkaar fysiek te ontmoeten. Aan de andere kant vinden we het van belang de plannen met u te delen en de voortgang te behouden. We doen een beroep op u om gemeenteleden te helpen die hulp nodig hebben voor het bijwonen van de digitale vergadering.
Gemeenteleden zonder geregistreerd emailadres ontvangen vooraf via de brievenbus de presentatie op papier.

Gegevens

Tijd
Datum