Dodenherdenking

Het programma voor de dodenherdenking op 4 mei 2015 in Staphorst:

Bijeenkomst in de Gereformeerde kerk ‘De Bron’ Staphorst.

19.00 uur Welkomstwoord door burgemeester J.D. Alssema
Gelegenheid tot stil gebed
Schriftlezing door ds. P.M. van der Meulen
Toespraak door ds. P.M. van der Meulen
Bijdrage van leerlingen van de Christelijk Nationale School Staphorst
Korte impressie ondersteuning Syrische vluchtelingen in Jordanië door mevrouw F. Visscher-Buitenhuis

Zingen Wilt heden nu treden
Wilt heden nu treden voor God de Heere;
Hem bovenal loven van harte zeer
en maken groot Zijns lieven namens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter ere ons Heeren wilt al uw dagen,
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u o mens! voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

Bidt, waket en maket dat g’in bekoring
en ‘t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar zijn rijk nog eens zo sterk bewalt.

19.31 uur Mededelingen door burgemeester
19.40 uur Stille tocht naar het monument op het marktplein

Plechtigheid bij het monument op het marktplein
19.59 uur Blazen van het Taptoesignaal
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus 1e en 6e couplet

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

20.05 uur Toespraak door burgemeester J.D. Alssema
20.10 uur Leggen van krans/bloemstuk door:
– burgemeester en leerlingen ds. Harmen Doornveld- school
– Stichting 4 mei Staphorst
– Bond van Wapenbroeders
– leerlingen Koning Willem-Alexanderschool in het kader van het project Adopteer een Monument
– Oranjevereniging Staphorst

Aansluitend is er voor nabestaanden en overige belangstellenden gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Gegevens

Tijd
Datum