Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeenteavond is op 5 april. Vanaf 20.00 tot 22.30 uur.

AGENDA

1. Welkom en opening

2. Notulen gemeenteavond 16 februari 2017 bijlage

3. Jaarverslag 2017 bijlage

4. Financiële jaarstukken 2017
a. Kerk: jaarrekening 2017 en begroting 2018 bijlage
b. Diaconie: jaarrekening 2017 en begroting 2018 bijlage
c. Decharge verlening penningmeester/boekhouder
d. Aktie Kerkbalans 2018

5. Meerjarenbegroting

6. Verantwoording renovatie kerkzaal Rouveen

7. Uitreiking vrijwilligerspluim

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Gemeenteopbouw met ds. Joh. Dekker, Lemele. Regelmatig bespeur ik bij gemeenteleden in Staphorst en Rouveen een verlangen naar méér. Meer één-zijn met elkaar, meer beleving, meer samen spreken over het geloof. Graag wil ik dat verlangen aanwakkeren en mee helpen om daar handen en voeten aan te geven, in de wetenschap dat alleen door Jezus Christus we echt één kunnen zijn.

11. Afsluiting

Kerkenraad Geref. Kerk Staphorst-Rouveen
Voorzitter: K. Kuiper Scriba: G. Overweg

Gegevens

Tijd
Datum