Gemeentevergadering

Op dinsdagavond 20 april is er de jaarlijkse gemeenteavond.
O.a. op de agenda: vaststelling van het jaarverslag en financiele stukken.
En aandacht voor de nieuwe werkwijze en organisatie van onze kerk. We doen dat met de werktitel ‘Kerk 2.0’

Datum