Heilig Avondmaal Berghorst

Uitnodiging Heilig Avondmaal voor gemeenteleden in De Berghorst

Beste heer / mevrouw

Graag willen wij u van harte uitnodigen om op dinsdagmorgen 28 mei 2024┬ásamen met de Hervormde kerk “de Rank”┬áhet Heilig Avondmaal te vieren in De Berghorst.

De dienst wordt gehouden in de Veurkamer van de Berghorst In deze dienst, die om 10.30 uur begint, hoopt ds Rodenburg voor te gaan
In deze dienst wordt gecollecteerd.

Het is de bedoeling dat die dinsdagmorgen gezamenlijk afgesproken wordt waaraan het ingezamelde geld besteed gaat worden

Wij rekenen op uw komst

De diaconie van Gereformeerde Kerk de Bron

Staphorst-Rouveen

Datum

Locatie

De Berghorst