Mazzeltov!

Aanbod Leerhuis Zwartewaterland:

Wat weten wij van onze ‘oudste broer’?
Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en van elkaar leren?

Op zijn karakteristieke en aanstekelijke wijze zal Tom Fürstenberg uitgebreid ingaan op de vele aspecten van het Jodendom, waaronder de gebruiken en rituelen. Het wordt een multimedia en interactieve lezing, dat wil zeggen dat alle zintuigen gebruikt worden, zowel de ogen (demonstraties, tekst, afbeeldingen, videoclips), oren (vertellen, voorzingen) en handen (alle gebruikte judaïca mag u niet alleen bekijken maar ook oppakken).

Drs. Tom A. Fürstenberg is Chazzan (voorzanger bij synagogediensten) van de Joodse gemeente Beth Shoshanna in Raalte en van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht. Hij treedt regelmatig op bij andere joodse gemeentes in Nederland en ook in het buitenland. Daarnaast geeft hij les in de kunst van het voorzingen alsmede het ‘laajnen’ (op speciale wijze reciteren) uit de Torah-rol, maar ook de andere boeken van Tenach.

Aanmelden: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Gegevens

Tijd
Datum

Locatie

De Poort Het Singel 16 8081 AB Zwartsluis