Paasgroeten Actie

Omdat we nu niet op zondag in de kerk kunnen samenkomen, maar veelal thuis mee luisteren moeten we de paasgroetenactie ook anders organiseren.
Tijdens de inzameling t.b.v. de voedselbank op zaterdag 6 maart tussen 11.00 en 12.00 uur zullen er daarom in Staphorst en Rouveen kaarten klaarliggen om te tekenen.
De diaconie nodigt u van harte uit om dan langs te komen en een kaart te ondertekenen.

Gegevens

Tijd
Datum