Paasmaaltijd

We hopen elkaar, onder het genot van een uitgebreide koffietafel, te ontmoeten tijdens de
paasviering op D.V. dinsdagmiddag 20 maart a.s. in de zalen van De Bron.
Het wordt een afwisselend programma met inbreng van ds. P. van der Meulen en dhr. H.
Brouwer en dhr. H. Snel.
Dit samenzijn begint om 16.00 uur en duurt tot ca.18.00 uur.
De uitnodiging geldt voor alle gemeenteleden die dit jaar de leeftijd van 70 jaar of meer bereiken
en hun partner. Bij de uitgang zal er een inzameling worden gehouden om de kosten te dekken.

Gegevens

Tijd
Datum