Rouwverwerking

Aanbod Leerhuis Zwartewaterland:

Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw
Kort na een overlijden van een dierbare is er vaak wel gelegenheid om met familie, vrienden en gemeenteleden te spreken over het gemis en de gevoelens die daarbij horen.

Na enige tijd kan het stiller om u heen worden. Vanuit het Leerhuis willen wij u graag helpen. We denken daarbij aan een gesprekskring van 4 bijeenkomsten met als thema: ‘Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.’ Deze bijeenkomsten zullen worden begeleid door een pastoraal medewerker en een rouwbegeleider.

Misschien leeft bij u de behoefte de stilte te doorbreken en daarover in het licht van de bijbel te spreken. Belangrijk is daarbij dat u zich afvraagt of u al in staat bent om zich met dit onderwerp bezig te houden, en daarmee ook ruimte hebt voor de verhalen van anderen. Het is ook mogelijk dat een verlies al lang geleden is, ook dan bent u van harte welkom!

Ons doel is ondersteuning in deze periode van het leven en inzicht te krijgen in onze verlies-ervaring. Om een persoonlijke sfeer te kunnen creëren zullen de groepen niet groter zijn dan max 5/6 personen.

Data:
7, 14, 28 oktober,
11 november 2019

Lees meer en aanmelden

Gegevens

Tijd
Datum
Kosten

Locatie

De Poort Het Singel 16 8081 AB Zwartsluis