Seniorenmiddag

Gastspreker ds. P.M.van der Meulen.
Thema: De geschiedenis en kenmerken van de verschillende kerken en geestelijke stromingen in Nederland:

Waarom heet de Vrijgemaakte Kerk vrijgemaakt? Wat is artikel 31? Wat zijn Remonstranten? En wat zijn dan contra-remonstranten? Wat zijn de grote verschillen tussen Rooms Katholiek en Protestants? En is Oud-Katholiek weer iets anders? Wat was de Afscheiding? Waarom laten mensen hun kinderen niet inenten tegen ziekten maar mogen ze wel naar de dokter met hun kind als ze ziek geworden zijn? Hoe is Nederland eigenlijk christelijk geworden? Welke Kerken zijn er zoal? Waarom heet het Hersteld Hervormde Kerk? Is er bij verschillende dooppraktijk ook een inhoudelijk verschil in doopleer? Over deze en andere vragen gaat het op de seniorenmiddag 24 februari.

Gegevens

Tijd
Datum