Startzondag nieuw kerkseizoen

Om 11.00 start een gezamenlijke dienst in ons kerkgebouw in Staphorst. In deze dienst bevestigen we de nieuwe ouderlingen en diakenen nemen we afscheid van hen die er mee stoppen. Na de dienst is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.

Na de koffie is er gedurende 30 minuten nog een stimulerende spirituele bijdrage. Aansluitend is de broodmaaltijd.

Na de maaltijd willen we specifiek de Startzondag besluiten met een “Psalmen Singout” waarbij we vooral de senioren in onze gemeente op het oog hebben.

Tegen de klok van 14.30 uur gaan we dan gemotiveerd ons weegs, en is er een einde gekomen aan het startweekend.

Richttijden:
11.00 – 12.15 Startdienst De Bron Staphorst
12.15 – 12.45 Koffiedrinken / Ontmoeting
12.45 – 13.15 Thema ‘Goede Buren’ in de kerkzaal
13.15 – 14.15 Eten en ontmoeting binnen / buiten
14.15 – 14.30 Sing out
14.30 Afsluiting gemeentezondag

Gegevens

Tijd
Datum