Startzondag

Startzondag

Op 18 september hopen we met elkaar de startzondag te vieren. Een moment dat we beginnen met een nieuw seizoen met kerkelijke activiteiten aan de volgende zomerpauze.

De startdienst zal plaatsvinden in het kerkgebouw in Rouveen.
Aanvang: 10:00 uur
De grote zaal zal dienstdoen als extra kerkzaal met groot scherm.
Er zijn genoeg stoelen aanwezig, wees welkom!

Het jaarthema van 2022-2023 is ‘Aan tafel’
Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Na de startdienst zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder genot van een kop koffie, een kop soep en een broodje hamburger.

Contactpersoon

Naam: Rolanda Stegeman

Telefoonnummer: 06-16891766

Gegevens

Tijd
Datum