Thema avond Gebed

Het gebed noemt de Heidelbergse Catechismus ‘het voornaamste deel van de dankbaarheid’. In 2013 hield de werkgroep hervormingsherdenking een thema-avond bij het 450-jarig jubileum van de Catechismus. Nu houden we D.V. een thema-avond over het gebed. Psalm 25,14a typeert het zo: De verborgenheid des HEEREN is voor hen, die Hem vrezen of Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen.

Thema-avond in de Vijverhoeve
Ds. J. Joppe (HHK) en dr. H.J. Selderhuis (CGK) hopen te spreken over het gebed en ons hierin te stimuleren. Samen over de kern van het evangelie horen, spreken en zingen – van harte welkom!

Aanmelden
Deelname aan de avond is gratis, maar aanmelding is verplicht. Dat kan eenvoudig via de de aanmeldpagina http://www.reformatiestaphorstrouveen.nl/. De thema-avond wordt gehouden in de Vijverhoeve en begint om 19.30 uur. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de onkosten. Winst gaat naar een goed doel.

Gegevens

Tijd
Datum