VakantieBijbelClub

Van 19 t/m 21 juli organiseert de VBC-werkgroep in de zomervakantie een aantal dagdelen voor kinderen van de basisschool. Aan de hand van het jaarthema worden liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, gebeden, geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Alle onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De VBC wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst voor de kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het thema van de VBC van 2016 is ‘Aan tafel’.

Thematekst
Als uitgangspunt is een Bijbeltekst uit Openbaringen 3:20 genomen: ‘Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij’. We komen verschillende personen in de bijbel tegen die aan tafel gaan met Jezus. Zacheüs bijvoorbeeld en de discipelen. Aan de hand van drie dag-thema’s komt het thema steeds weer terug. Als je aan tafel zit, leer je elkaar goed kennen. Samen eten zorgt voor een band! Je zult merken dat met elkaar aan tafel gaan ook veel met Jezus te maken heeft, Hij wil graag deel zijn van je leven!

Het programma

  • Dinsdag 19 juli: 13:30-16:00 uur
  • Woensdag 20 juli: 13:15-16:00 uur (De speciale plek voor de tweede dag is het buitenterrein van zwembad Staphorst, waar we bij mooi weer een leuk programma zullen hebben.)
  • Donderdag 21 juli: 16:00 uur (We gaan samen gezellig samen pannenkoeken eten! AAN TAFEL! Aansluitend is iedereen welkom voor het slotfeest om 19:00 uur.)

Gegevens

Tijd
Datum