Week van gebed

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Van 20-27 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats.

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië.

Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. De organisatie is opnieuw in handen van de interkerkelijke stichting Staphorst United, die het al meerdere jaren achter elkaar heeft georganiseerd.

Een INTERKERKELIJKE START-samenkomst zal worden gehouden op maandag 21 januari om 18.45 uur in De Bron.

ook dinsdag 22 januari & donderdag 24 januari is er een gebedsbijeenkomst.

Tijd: 18:45 – 19:45 uur

Tijdens deze tijd van ontmoeting, bezinning en gebed zullen ook bijpassende liederen worden gezongen onder begeleiding van diverse muzikanten.

Locatie: de Bron – Churchilllaan 2, Staphorst

Iedereen is van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen en ook één of meerdere gebedssamenkomsten in de dagen erna.

Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en www.weekvangebed.nl

Albert-Jan Harkema, info@staphorstunited.nl, 06 – 10194484

Gegevens

Tijd
Datum