Week van Gebed

Van 15 t/m 22 januari is de Week van Gebed. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Iedereen is van hare welkom; samen bidden, ieder op zijn manier.

Startbijeenkomst
Op zondag 15 januari is er een interkerkelijke samenkomst voor de start van de week. Deze is om 19.00 uur in de gereformeerde kerk in Staphorst aan de churchilllaan. Een aantal bekende dorpsgenoten verlenen hun medewerking en Praisband Solid United begeleid mooi passende liederen.

Doordeweeks
De doordeweekse gebedssamenkomsten in de week er op volgend zijn van maandag 16 t/m 19 januari om 18.45 uur in kerkgebouw ‘De Bron’. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. U bent van harte welkom!

Gegevens

Tijd
Datum