Zendings- en gemeenteavond

Gemeenteavond en Zendingsavond
Op woensdagavond 17april houden we onze jaarlijkse gemeenteavond in de Bron in Staphorst, deze avond begint om acht uur, vanaf half acht is er inloop met koffie en thee. Onze eigen predikant, Ds. Rodenburg zal de avond openen.

Na het huishoudelijk gedeelte zal Marleen
Adema programmaleider bij de GZB een presentatie geven over het project in Bulgarije waar dit jaar de opbrengsten van ons zendingsdoel aan besteed worden. Sinds 2019 woont en werkt Foka van de Beek in Bulgarije. Door evangelisatiewerk van vrouwen zijn er in ongeveer tien dorpen rond Burgas in Zuid-Bulgarije huisgemeenten ontstaan.
Het is haar taak deze gemeenten verder toe te rusten in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Daarnaast zijn er projecten gericht op kinderen en is ze werkzaam onder de Roma bevolking.

Het belooft een boeiende avond te worden, we hopen dat we u mogen verwelkomen, alvast van harte welkom! Meer informatie over het zendingswerk in Bulgarije vindt u op de website van de GZB
https://www.gzb.nl/landen/bulgarije

 

Datum