Bakje vol liefde

Op dit moment gaan er ‘bakjes vol liefde’ door onze gemeente.

Vijf dames hebben het idee opgevat om een bakvorm te vullen met een eigengemaakt baksel. Deze bakvorm met inhoud, die het ‘bakje vol liefde’ wordt genoemd, hebben ze allemaal aan een willekeurig gemeentelid van de Gereformeerde Kerk Staphorst Rouveen gegeven.

Het is de bedoeling dat, nadat degene die de lekkernij heeft gekregen er heerlijk van heeft gesmuld, hij of zij het bakje opnieuw vult met iets lekkers van eigen hand (of anders een gekochte lekkernij) en het bakje doorgeeft aan een ander gemeentelid. Aan wie het wordt doorgegeven, mag degene die het bakje vult, zelf weten, als het maar een gemeentelid van de kerk is.

Sabine Kroes, Laura Smit, Esther Mijnheer, Roos Marijn Hulst en Margje Ponstein hebben de eerste bakjes vol liefde gevuld en weggegeven. Er zijn in totaal dus vijf bakjes in omloop. Bij de bakjes wordt een papier geleverd met een korte uitleg. De eerste bakjes zijn al weer doorgegeven aan andere gemeenteleden. De dames hopen dat er op deze manier heel veel bakjes vol liefde worden gemaakt en worden doorgegeven.

Op de Facebook pagina van de kerk plaatsen gemeenteleden foto’s van de bakjes vol liefde, en indien het een succes wordt zal er ook af en toe een update met foto’s op de website of in De Schakel worden geplaatst.

Het idee is geïnspireerd op het ‘bakje vol liefde’ van het christelijke vrouwenblad Eva.

De dames hopen dat er veel liefde wordt doorgegeven en dat de bakvormen door de hele gemeente reizen.

‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’ (1 Kor. 13:13)

 

Terug