Bericht KR: 1,5 meter kerk

Bericht van de kerkenraad:

1,5 meter kerk: eredienst en bijeenkomsten
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn en vanaf 1 juli 100 mensen bij religieuze bijeenkomsten. We kunnen gebruik maken van deze versoepeling.
Lees het protocol: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

We hebben besloten:

In de maand juni gaan we door op de huidige wijze van uitzenden van kerkdiensten. Het aantal ingeroosterde ‘tempelzangers’ kan worden verhoogd van maximaal 6 naar maximaal 15 personen. Daarmee kunnen zowel wij als GKv verder. Voor het gebruik van het gebouw in Staphorst stellen we als eerste een gebruikersplan op. Een plan dat invulling geeft aan de onderdelen uit het protocol van de PKN. Dat doen we samen met GKv. Zodat we in het zelfde gebouw op gelijke wijze diensten organiseren. Het gebruik van hetzelfde protocol schept duidelijkheid. Gedurende de maand juni verwachten we ervaring te krijgen over wat goed werkt en inspiratie op te doen van andere kerken in Staphorst. We willen ook actief uitvragen hoe gemeenteleden denken en zullen handelen bij versoepeling.

We gebruiken de maand juni dus om al lerende en onderzoekende te komen tot een gefaseerde opbouw van het aantal personen tijdens een bijeenkomst. Daarbij onderzoeken we zowel de locaties in Staphorst als Rouveen. We stellen in de komende weken een gebruikersplan op. Het plan is ook nodig voor rouwdiensten. Bij rouwdiensten zullen mogelijkerwijs het maximaal toegestane en haalbare aantal mensen aanwezig willen zijn. Daar moet het plan op gemaakt zijn. Bij rouwdiensten gelden andere belangen en emoties dan bij een ‘reguliere’ kerkdienst op zondag. Daarom is het goed onderscheid te maken tussen diensten op zondagen en rouwdiensten. Tot goedkeuring van het gebruikersplan in de kerkenraad geldt voortgang van de huidige situatie van kerkdienst uitzenden. We volgen ook het advies vanuit de PKN om tot nader orde vergaderingen, zonder noodzaak tot fysiek samen zijn, digitaal te blijven organiseren en stimuleren.

Uw kerkenraad

Terug