Bericht KR: kerkdiensten en gebruiksplan

Uit de Kerkenraad:
De kerkenraad heeft afgelopen maandag 29 juni en uiteraard met inachtneming van de Corona-regels voor het eerst fysiek vergaderd.
Hierbij wordt u kort geïnformeerd over een 2-tal genomen besluiten:

1e > Handhaving huidige vorm van de kerkdiensten
Door de kerkenraad is besloten dat de huidige vorm van digitale kerkdiensten tot 1 september blijft gehandhaafd.
Een belangrijke reden daarbij is dat in de huidige opzet gezongen kan blijven worden met een kleine groep ”tempelzangers”.

Op 24 augustus hoopt de kerkenraad weer te vergaderen en zal er een besluit worden genomen hoe verder wordt gegaan vanaf 1 september

2e > Gebruiksplan kerkgebouw Staphorst

Het gebruiksplan kerkgebouw Staphorst is door de kerkenraad goedgekeurd.
In dit plan zijn de richtlijnen voor het houden van erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt opgevolgd en voor het kerkgebouw Staphorst concreet uitgewerkt.
Het plan kunt u hieronder lezen en ligt ook ter inzage in de kerk.

Klik hier voor het gebruiksplan kerkgebouw Staphorst

Terug