Bericht KR: viering Heilig Avondmaal

Bericht van de kerkenraad:

Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 7 juni vieren we het Heilig Avondmaal. We hebben als kerkenraad hier zorgvuldig over gedacht en gesproken. We bieden de mogelijkheid er thuis aan deel te nemen. Maar laat een ieder die vanwege de hele context en ongebruikelijke setting moeite heeft om deel te nemen zich geheel vrij voelen daarvan af te zien. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer in de kerk de viering ondanks alles doorgaat daarvan ook zegen kan uitgaan.

Hoe?
De viering van het Heilig Avondmaal is onderdeel van de digitale dienst. De dominee, dienstdoende ouderlingen en diaken zullen in de kerk aan de tafel gaan. De aanwezige ‘tempelzangers’ nemen deel vanaf hun zitplaats in de kerk. Ze krijgen brood en wijn dat per persoon voorverpakt is. Als u wilt en kunt mag u thuis mee vieren. We roepen u op thuis gepaste omstandigheden te creëren en wijzen u op het gegeven dat in onze kerk kinderen niet deelnemen.

Praktisch invulling thuis
Laat ieder (die zich vrij voelt om aan de viering deel te nemen) brood kopen en wijn of druivensap. Zet het klaar. Niet op de alledaagse broodplank of in het gewone wijnglas. Maar zo dat de bijzonderheid van dit brood en deze wijn zichtbaar wordt. Kijk naar de digitale dienst. Bid met ds Van der Meulen mee als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Neem, eet en drink. Weet je in geloof verbonden met je broers en zussen in Christus. Laat de handen van de Heer je zo raken in je ziel en het sociale isolement opheffen. Want in Christus bestaat het niet.

Uw kerkenraad

Terug