Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad

Vorige week heeft de overheid aangescherpte maatregelen afgekondigd. De maatregelen hebben ook gevolgen voor onze kerkelijke activiteiten. We hebben gekeken naar het advies van de PKN en besloten voor de komende drie weken om alleen samen te komen als dat strikt noodzakelijk is.

Dit betekent dat we activiteiten die doordeweeks plaatsvinden in de kerkzalen voorlopig uitstellen. Hiervan uitgezonderd zijn activiteiten voor kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. Fysiek samen komen kan thuis volgens de geldende regels. Wanneer een activiteit binnen de regels organiseren niet lukt, wordt die voorlopig ook uitgesteld. Vergaderingen en overleggen zullen digitaal plaatsvinden.
We handhaven wel het houden van kerkdiensten met genodigden. Vanwege de nieuwe maatregelen voor oktober hebben we plek voor 30 personen i.p.v. de huidige 45. De gemeentezang stoppen we noodgedwongen en we gaan weer werken met enkele ‘tempelzangers’. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht bij het in- en uitgaan van de kerk. Tijdens de dienst mag het mondkapje af.

De reden om de activiteiten uit te stellen is vooral dat diverse activiteiten nog moeten starten. Met de herfstvakantie in het vooruitzicht, waarin activiteiten altijd stil liggen en de mogelijkheid kort daarna op te starten is de impact heel klein. Op het werk van velen is het fysiek samenkomen ook alleen mogelijk indien het noodzaak is. Voor privé activiteiten is er een eigen verantwoordelijkheid. Een situatie waarin gemeenteleden voor lastige keuzes komen te staan (zakelijk niet en privé wel) willen we voorkomen.

We willen in ieder geval geen grenzen opzoeken en duidelijkheid voor álle verschillende activiteiten geven. We vinden het ontzettend jammer en pijnlijk. Juist omdat het gemeenteleven en de ontmoeting voor ons zo belangrijk zijn. Een periode van drie weken is te overzien en we hopen dat na 19 oktober de geplande activiteiten opgestart of vervolgd kunnen worden.

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus (2 Thess 3:5 NBV)

Terug