Collectedoel 18 januari: PIT Pro Rege (militair tehuis)

Onze missie is aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun thuisfront. Als christelijke goeddoel-organisatie zetten wij ons in voor het welzijn (naar lichaam, ziel en geest) van militairen, veteranen en hun beider thuisfront. We doen dat vooral door: aandacht, erkenning en steun voor hen in de samenleving te vergroten; financiele ondersteuning van welzijnsactiviteiten.

Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen. Maar militairen hebben niet zomaar een beroep! Hun taken – en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden – worden immers vastgesteld door onze regering. Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd. Daarom steunen wij projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan het welzijn van militairen.

Zoals onze partnerorganisatie Home-Base Support die de ECHOS Homes (ontmoetingscentra) beheert, waar militairen, veteranen en hun verwanten zich in een gezellige omgeving kunnen ontspannen en een luisterend oor vinden waar men zijn verhaal kwijt kan.

Terug