Nieuw: digitale collecte

Collecten: juist nu!

Vanwege het vervallen van de wekelijkse erediensten missen de diaconie en onze kerk inkomsten. Inkomsten waar we wel op gerekend hebben in onze begrotingen. Voor veel mensen; werknemers, ondernemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zijn er opeens tijden aangebroken die financieel onzeker lijken. In het volle besef van deze onzekerheden vragen we u als colleges onze diaconie en kerk financieel te blijven steunen. Laat met uw gave zien dat u zich juist nu verbonden voelt met de kerk en mensen die leven in moeilijke omstandigheden.

Nieuw: digitale collecte

Het is vanaf nu mogelijk uw gift te doen via de digitale collecte. We maken gebruiken van het aanbod van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Dit betekent dat we gratis gebruik mogen maken van het systeem. Uw gift gaat dus volledig naar de collecte. Het is een tijdelijk service van SKG en duurt zolang de beperkingen voor het houden van kerkdiensten gelden.

Hoe werkt het?
Op onze website klikt u op de button met de tekst ‘Geef via digitale collecte’.
Klik hierop en u komt op een pagina met de collectedoelen van de week en een link naar de gift.
Of scan de QR-code en ga direct naar de gift.
Net als bij de gift via de bank verdelen we de inkomsten gelijkmatig over de doelen. Tenzij u geeft voor een specifiek doel en dat kenbaar maakt. Deze giften gaan volledig naar het door u opgegeven doel.

Gift via bankrekening

Natuurlijk mag u uw gift ook rechtstreeks blijven overmaken op onderstaande rekeningen.

– Diaconie:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Gereformeerde Diaconie Staphorst-Rouveen.

– Kerk:
Uw gift maakt u over op Bankrekening NL39 RABO 0360 8246 09  t.n.v. Geref Kerk Staphorst Rouveen.

 

Bedankt!
Colleges van diakenen en kerkrentmeesters

Terug