Corrie ten Boom “How to forgive”

Dominee Van der Meulen gaf vanmorgen in zijn preek het voorbeeld van Corrie ten Boom. Hoe Corrie vanĀ God kracht kreeg om een zachtmoedig mens te zijn en hoe ze daardoor in staat is om te kunnen vergeven. Hieronder vindt u het filmpje.

 

Terug