Dankdagacties 2016

Woensdag 2 november is het dankdag. Evenals voorgaande jaren houden we als Diaconie van de Gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen weer een dankdagactie. Deze actie bestaat uit een kledinginzamelingsactie en een collecte:

Kledinginzamelingsactie
De kledinginzamelingsactie is bestemd voor de Kledingbank in Nieuwleusen. Door kleding in te leveren bij onze inzamelingsactie helpt u de Kledingbank met armoedebestrijding in onze naaste omgeving, zodat mensen die het zelf niet (meer) kunnen betalen kleding krijgen.

De inleverdata voor de goederen zijn:

  • woensdagavond 2 november voor en na kerktijd in ‘de Bron’ in Staphorst
  • zaterdagochtend 5 november van 10 tot 12 uur in ‘de Bron’ in Staphorst.
    Er is behoefte aan:
  • Kleding, schoeisel, beddengoed, badtextiel, toiletartikelen, keukentextiel, accessoires.
  • De kledingbank is u zeer dankbaar voor de kleding die u inlevert. Wel vraagt men om alleen producten te brengen die in goede staat verkeren en schoon gewassen zijn.Voor meer informatie over de Kledingbank Nieuwleusen: www.kledingbanknieuwleusen.nl

Collecte voor TFC
De opbrengst van de dankdagcollecte is bestemd voor TFC die de missie van Gert en Irina Mulder in Oekraïne mogelijk maakt (www.gksr.nl/tfc). Het envelopje dat u bij deze Schakel ontvangt kunt u gebruiken voor uw financiële bijdrage voor de missie van Gert en Irina.

U kunt uw financiële bijdrage op de volgende manieren geven:

  • In de ontmoetingshal van de kerken in Staphorst en Rouveen staat op dankdag en de zondag erna een collectebus waarin u het envelopje kunt inleveren
  • U mag tijdens de kerkdienst op dankdag het envelopje ook in de collectezak van de 3e collecte deponeren.
  • U mag uw financiële bijdrage ook aan een diaken afgeven
  • U kunt uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Gereformeerde Diaconie Staphorst-Rouveen o.v.v. Dankdagactie 2016.

Heeft u vragen over de dankdagactie? Neem dan gerust contact op met een van de diakenen, we rekenen op uw steun!

Bij voorbaat hartelijk dank!

Terug