De wijnstok en de ranken

Op zondag 19 juli preekte ds. Dekker over de wijnstok en de ranken, uit Johannes 15:1-17

Samenvattend:
God wil dat wij aan Jezus verbonden zijn, als ranken aan de wijnstok.
– Laat u snoeien, opdat u meer vruchten draagt.
– Laat u krenten, zodat de overgebleven vruchten meer ruimte hebben om tot volle vruchten uit te groeien.
– Laat de dieven uit uw leven worden weggebroken, zodat uw energie zich vooral richt op waar het echt om gaat.
– Laat bladeren van haast en drukte in uw leven wegknippen, zodat de vruchten meer licht krijgen en daardoor beter en zoeter van smaak worden.
– Laat uw rank leiden door God, zodat u op de plaats van bestemming komt.

God, die de landman is, Hij zal alles doen wat mogelijk is om in uw leven goede vruchten te laten groeien.
En Jezus Christus, de ware wijnstok, heeft zijn leven daarvoor gegeven, opdat zijn leven uw leven wordt.
Hij, de Zoon van God geeft door de Heilige Geest u alle voeding en energie die u daarvoor nodig hebt.

Ons gebed:
‘Here God, laat ons uw ranken zijn, snoei ons naar uw wil en laat ons vruchten voortbrengen van eeuwigheidswaarde, zodat uw naam geprezen wordt. Amen.’

Terug