Diaconie zoekt doelen 3e collecte

Als diaconie denken we na over het collecterooster voor 2016, dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de kerkenraad. We willen het collecterooster net als voorgaande jaren opstellen samen met u als gemeente. Ook zullen er een aantal collectes worden overgenomen van het collecterooster dat de PKN heeft opgesteld voor 2016. Als diaconie vragen we u als gemeente om goede ideeën/bestemmingen aan te dragen voor de 3e collecte. Als diaconie houden we ons het recht voor om af te wijken van ingediende doelen en bestemmingen bij het opstellen van het concept collecterooster, dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de kerkenraad. Wij vragen u voor eind oktober uw ideeën voor de 3e collecte door te geven aan één van de diakenen, of per mail aan Johan Krol (jlkrol@hotmail.com)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Terug