Dien uw verzoeknummers in voor de Sing-in

Van de Sing in commissie:

Op D.V. zondag 30 september willen we als Gereformeerde Kerk de Bron en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Staphorst weer een sing-in organiseren.

Ons idee is om met verzoeknummers een mooie liturgie samen te stellen. Voor deze sing-in mag u/jij dus verzoeknummers indienen. Vanaf zondag 8 juli tot eind augustus zal er achter in de kerk in Staphorst een lijst liggen waar u uw lievelingslied op kan schrijven.
Voor gemeenteleden uit Rouveen: ook voor jullie is er gelegenheid om verzoeknummers in te dienen, want in de zomer hebben we nl. een aantal gezamenlijke diensten in Staphorst!

Begin September stellen wij dan de liturgie samen uit deze verzoeknummers. En wellicht komen er zoveel verzoekjes binnen dat het genoeg is voor een volgende sing-in!

De sing-in is op 30 september in de Bron in Staphorst en begint om 19.00 uur. Noteert u dit vast in uw agenda?
Na de dienst is er weer koffie/thee en ranja.
U/jij bent van harte welkom en vergeet a.u.b. niet om uw/jouw verzoeknummers in te dienen!!

Terug