Een nieuw kerkelijk seizoen

De start van een nieuw kerkelijk seizoen begint weer, en er is veel te doen!

In het nieuwe seizoen bieden we aan:

Voor de jongeren:
– Oppasdienst
– Kindernevendienst
– Jeugdclubs
– Huiscatechese 12-15 jaar
– Rock Steady 12-15 jaar, 2e zondag van de maand tijdens de kerkdienst.
– Stay Steady 16-20 jaar, 4e zondag van de maand tijdens de kerkdienst.
– Youth Alpha 16-25 jaar, 10 zondagavonden vanaf begin oktober 17.30-20.45 uur .
– Durftereizen 16-30 jaar Oekraïne? World Servants? Taizé? Allemaal mogelijkheden.

Voor de volwassenen:
– Alpha-cursus, 10 avonden en een deel van een weekend.
– Gemeentegroeigroep/gespreksgroep, eenmaal per maand.
– Marriagecourse (vanaf febr) 7 avonden
– Happen en trappen, in overleg.
– Emmaüs wandelingen, in overleg.
– Klussen , tuinieren etc. bij de kerk of gemeenteleden, naar behoefte.

In de week van 5 – 12 september krijgt u meer informatie en komen we bij u (iedereen boven de 12) langs om te vragen waar u aan mee zou willen doen.

Terug