Eerste interkerkelijke bidstond maandagavond 26 februari

Maandag 26 februari a.s. bidstond in de Bron. Aansluitend op de week van gebed is er een verlangen ontstaan om interkerkelijk een aantal gebedsavonden te houden. Deze avonden worden opgezet door Staphorst United en zullen met regelmaat gehouden worden. We beginnen op maandag 26 februari 18.45 – 19.45 uur in de Bron Churchillaan Vervolgens zou het heel mooi zijn om deze bidstonden te plannen op elke laatste maandag van de maand. Staphorst United wil graag met christenen uit meerdere kerken een gebedsplatform ontwikkelen.  Iedereen is van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Verdere informatie:  www.staphorstunited.nl en  info@staphorstunited.nl

Terug