visie de bronSinds een aantal jaren werken wij met Kringteams (wijkteams). Naast de ouderlingen hebben we nu ook een aantal contactpersonen die bezoekwerk doen. De kringteams worden gevormd door contactpersonen, diakenen, (jeugd-)ouderling(en) en de predikant.

Omzien naar elkaar vormt dé basis voor een geloofsgemeenschap, dus ook voor ons als gemeente in zijn geheel. Lid zijn van een geloofsgemeenschap betekent dat je als gemeenteleden elkaar kent en elkaar weet te vinden. En ook dat je met elkaar meeleeft en samen iets zichtbaar maakt van de liefde van Jezus Christus.

Omzien naar elkaar houdt ook in dat in moeilijke situaties, als het leven iemand voor indringende vragen en keuzes stelt, niemand alléén hoeft te gaan, maar dat we samen ( een tijd ) met elkaar oplopen. Juist hier geldt: met elkaar thuis in Gods huis!

Onze gemeente is verdeeld in 4 kringen: A t/m D

Kring A:
alle adressen  noordelijk van de Gemeenteweg / Oude Rijksweg en eveneens de adressen in Meppel.

Kring B:
alle adressen zuidelijk van de Gemeenteweg, oostelijk van Bergerslag en Staphorster Kerkweg, IJhorst en het betreffende buitengebied.

Kring C:
alle adressen zuidelijk van de Gemeenteweg/Oude Rijksweg en westelijk van Bergerslag en Staphorster Kerkweg en het betreffende buitengebied.

Kring D:
alle adressen Rouveen inclusief buitengebied.